vi hjelper med plan og gjennomføring.

Vi har gjort det før. Vi gjør det gjerne igjen. 

Vi hjelper selskaper og organisasjoner med vekst og innovasjon - alt fra idèfase til en go-to-market strategi.

Mange gründere og bedriftseiere som opplever vekst og suksess blir ofte opphengt i administrative oppgaver. Dette fører ofte til at muligheter for vekst og videre utvikling blir oversett eller ikke prioritert, med manglende fokus og resultater som en konsekvens. 

Vi er overbevist om at hvis du ønsker å skalere din virksomhet videre, handler det om å kunne prioritere riktig, også hva som må prioriteres bort. 

Vi har gjort det før. Vi gjør det gjerne igjen. Dette gjør vi ved å tilby kvalifiserte konsulenttjenester innen skalering, vekst og innovasjon – alt fra en idèfase til en go-to-market strategi.

Strategi og innovasjon

Vi bistår i strategi, forretningsutvikling og innovasjonsprosesser, med hovedfokus på innsikt, markedsbehov, kundereisen, visjon , mål og gjennomføringsplan.

 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Kundereisen og markedstrender
 • Digital transformasjon
 • Skalering og implementering
 • God eierstyring

Salg- og Markedsstrategi

Vi bistår i utviklingen av effektive salg og markedsorganisasjoner med hovedformål i å møte kundenes behov og forventninger og øke salg og kundetilfredshet.

 • Salg- og markedsstrategi (go-to-market)
 • Strategisk salg- og kundeutvikling
 • Analyse av salg- og anbudsprosesser
 • Trening i salg- og kundedialog
 • Kurs og foredrag

Juridisk bistand og partnersamarbeid

Vi bistår med å få lagt en god strategi og struktur på compliance og juridisk rammeverk. Minimere risiko og økt effektivitet og avkastning gjennom å etablere gode samarbeid- og partneravtaler.

 • Utarbeide partner og leverandøravtaler
 • Bistå i forhandlinger
 • Intelectual Property Rights (IPR)
 • IT Rett
 • Alminnelig forretningsjus

team og ressurser

Vi bistår i prosessen med å knytte sammen mennesker med riktig kompetanse, nødvendige verktøy og metodikk for å oppnå et team som fungerer og som oppnår den ønskede gjennomføring og resultat.

 • Bistand i rekrutteringsprosesser
 • Trusted advisory
 • Styrearbeid
 • Et nettverk av kompetansepartnere
 • Interim ledelse
Close Menu